idezet

Szolgáltatásaink

Költségvetési intézmények hatékonyságnövelő programja

A 4D Partners költségvetési intézményeknek nyújtott hatékonyságnövelő programjának célja elősegíteni a közszférában rendelkezésére álló erőforrások legjobb kihasználását, a közpénzek gazdaságos és eredményes újraelosztását, a szolgáltatások és termékek előállításához köthető erőforrások legoptimálisabb felhasználásának módjának és beszerzésének meghatározása.

A hatékonyságnövelő program területei:

 • Szervezeti felépítés vizsgálata
 • Költségvetési szerv tevékenységének, gazdálkodásának vizsgálata az erőforrások jobb felhasználása, kihasználása területén
 • Humán erőforrás gazdálkodás feladat-orientált racionalizálása
 • A tevékenységi körhöz illesztett gazdálkodási forma vizsgálata
 • A kötelező és önként vállalt feladatok szabályozási környezetének vizsgálata
 • Költségvetés átvilágítása, a költséghatékonysági szempontok maximális figyelembe vételével
 • Pénzügyi, gazdálkodási átvilágítás, adatelemzés
 • Az önkormányzati intézményi vagyon optimalizálása
 • Stratégiai koncepció kidolgozása a feladatellátásban
 • Gazdasági döntések előkészítése, megalapozása
 • Beruházások, felújítások hatékonyságának elemzése
 • A kitűzött gazdálkodási célok elérésének vizsgálata